Dissolvable fever blister patch from Herpatch (Remesense)

Разтапящи се лепенки за херпес на устните

Dissolvable patch against fever blisters
decoration

Отказ от поемане на отговорност

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА SYLPHAR

Интернет страницата HERPATCH.CОМ (наричана "Страницата") е информационна услуга предоставена чрез интернет ("HERPATCH.COM"), предмет на съгласие с условията и реда за ползване изложени по-долу в настоящия текст. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ОТВОРИТЕ ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА. ЧРЕЗ ВАШИЯ ДОСТЪП В НАСТОЯЩАТА СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С УСЛОВИЯТА И РЕДА НА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ. АКО НЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И РЕД НА ПОЛЗВАНЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА НЕ ДОСТЪПВАТЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ НАСТОЯЩАТА СТРАНИЦА. HERPATCH.COM МОЖЕ ДА ИЗМЕНИ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И ТАКОВА ИЗМЕНЕНИЕ ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА НЕЗАБАВНО, СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ПРЕГЛЕЖДАТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ ПЕРИОДИЧНО, ЗА ДА БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ЗА ПОДОБНИ ИЗМЕНЕНИЯ И ВАШИЯТ ПОСЛЕДВАЩ ДОСТЪП ИЛИ ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА ЩЕ БЪДЕ СЧЕТЕН ЗА ОКОНЧАТЕЛНОТО ВИ ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА.

1. Авторски права, лицензи и публикуване на идеи.

Пълното съдържание на настоящата Страница са защитени по смисъла на международния закон за авторско право и права върху търговската марка. Притежателят на авторски права и правата върху марката са HERPATCH.COM, нейни свързани лица или трети лица с лицензни права. ВИЕ НЯМАТE ПРАВО ДА ИЗМЕНЯТЕ, КОПИРАТЕ, ВЪЗПРОИЗВЕЖДАТЕ, ПРЕПУБЛИКУВАТЕ, КАЧВАТЕ, ПОСТВАТЕ, ПРЕПРАЩАТЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН МАТЕРИАЛИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕКСТА, ГРАФИКИТЕ, КОДА И/ИЛИ СОФТУЕРА. Можете да отпечатвате или сваляте части от материалите, намиращи се на различни места в Страницата единствено за лична нетърговска употреба, при условие, че давате своето съгласие да не променяте или изтривате препратки към авторски права или права на собственост от материалите. Вие се съгласявате да давате на HERPATCH.COM не-ексклузивно, безвъзмездно, международно, доживотно право на лиценз, с право на под-лицензиране, за да възпроизвежда, разпространява, препраща, създава производни продукти, публично да показва и публично да предоставя всички материали и друга информация (включително, без изключения, идеи които се съдържат за нови и подобрени продукти и услуги), които вие подавате към която и да е публична част от страницата (като общи бюлетини, форуми и групи за новини) или по електронна поща до HERPATCH.COM чрез всички средства и във всяка медия, позната към момента или която ще бъде разработена в бъдеще. Вие също така даватe на HERPATCH.COM правото да използва Вашето име във връзка с публикувания материал и друга информацията, а така също и във връзка с всички рекламни, пазарни и промоционални материали свързани с това. Вие се съгласявате, че няма да няма да искате обезщетение от HERPATCH.COM за каквото и да е предполагаемо или действително нарушение или злоупотреба на каквото и да е право на собственост във Вашата комуникация към HERPATCH.COM.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Публикации, продукти, съдържание или услуги към които препраща настоящето или настоящата Страница са ексклузивни търговски марки или марки на HERPATCH.COM. Други продукти и имена на дружества, упоменати в Страницата могат да бъдат търговски марки на техните съответни притежатели.

2. Ползване на интернет Страницата.

Вие разбирате, че освен информацията, продуктите и услугите ясно описани като предоставени от HERPATCH.COM, HERPATCH.COM не оперира, контролира или одобрява каквато и да е информация, продукти или услуги по Интернет по какъвто и да е начин. Освен информацията, продуктите и услугите, които могат да бъдат идентифицирани като предоставени от HERPATCH.COM, всякаква информация, продукти и услуги, предлагани през Страницата или най-общо по Интернет са предлагани от трети страни, които не са свързани с HERPATCH.COM. Вие също така разбирате, че HERPATCH.COM не може и не гарантира, че файловете налични за сваляне през Страницата няма да имат вируси, червеи, други замърсители, Троянски коне или други кодове, които проявяват заразяващи или унищожаващи свойства. Вие сте отговорни за прилагането на достатъчни процедури и проверки, за да задоволите собствените си изисквания за точност на влизащите и излизащи данни, както и за поддържане на средства, явяващи се външни за настоящата Страница, с които да възобновите каквато и да е загубена информация.

ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ И РИСК ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРАНИЦАТА И НА ИНТЕРНЕТ. HERPATCH.COM ОСИГУРЯВА СТРАНИЦАТА И СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРИНЦИПА ‘ВЪВ ВИДА, В КОИТО Е’ И НЕ ДАВА НИКАКВИ ДИРЕКТНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ИЛИ ОДОБРЕНИЕ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР (ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА ИЛИ ТИТЛИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАЖБИ ИЛИ ПОДХОДЯЩОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ) ПО ОТНОШЕНИЕ НА УСЛУГАТА, ПАЗАРНАТА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА ПРЕЗ ПОРТАЛА ИЛИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПО ПРИНЦИП И HERPATCH.COM НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е РАЗНОСКИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ИЛИ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ОТ ПОДОБНА ТРАНЗАКЦИЯ. ИЗЦЯЛО ВАША ОТГОВОРНОСТ Е ДА ОЦЕНИТЕ ТОЧНОСТТА, ЦЯЛОСТТА И ПОЛЗАТА ОТ ВСИЧКИ МНЕНИЯ, СЪВЕТИ, УСЛУГИ, ТЪРГОВСКИ ПРОДУКТИ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ПРЕЗ ТАЗИ УСЛУГА ИЛИ ПО ИНТЕРНЕТ. HERPATCH.COM НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕНАРУШЕНО ИЛИ БЕЗ ДЕФЕКТИ ИЛИ ЧЕ ТАКИВА ДЕФЕКТИ, ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЯВАНИ. ВИЕ РАЗБИРАТЕ СЪЩО ТАКА, ЧЕ В СЪЩНОСТТА СИ ИНТЕРНЕТ СЪДЪРЖА НЕРЕДАКТИРАНИ МАТЕРИАЛИ, НЯКОИ ОТ КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СЕКСУАЛНО ОТКРИТИ ИЛИ ДА БЪДАТ ОБИДНИ ЗА ВАС. ДОСТЪП ДО ПОДОБНИ МАТЕРИАЛИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ВАШ РИСК. HERPATCH.COM НЯМА КАКЪВТО И ДА Е КОНТРОЛ ВЪРХУ И НЕ ПОЕМА КАКВАТO И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОДОБНИ МАТЕРИАЛИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА HERPATCH.COM МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА (I) КАКВИТО И ДА Е ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НО БЕЗ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ВРЕДИ ПО ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗАГУБА НА ПРОГРАМИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДОБНИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ ОТ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА УСЛУГАТА, ИЛИ НА КОЯТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ТРАНЗАКЦИЯ, ОСИГУРЕНА ОТ УСЛУГАТА, ИЛИ СВАЛЕНА НА КОМПЮТЪР С ПОМОЩТА НА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА ИЛИ ЗАБАВАТА В КАКВАТА И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГА. ДОРИ В СЛУЧАЙ, ЧЕ HERPATCH.COM ИЛИ НЕГОВИЯТ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ Е ПОСЪВЕТВАН ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ (II) ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ В СЛЕДВСТВИЕ ОТ ГРЕШКА, ПРОПУСК, ИЛИ ДРУГА НЕТОЧНОСТ В УСЛУГАТА И/ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СВАЛЕНА НА КОМПЮТЪР ПРЕЗ ТАЗИ УСЛУГА. ТЪЙ КАТО В НЯКОИ ЩАТИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ ИНЦИДЕНТНИ ЩЕТИ, ГОРЕОПИСАНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ДО ВАС. В ТАКИВА ЩАТИ, ОТГОВОРНОСТТА НА HERPATCH.COM СЕ ОГРАНИЧАВА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДОПУСТИМА СЪС ЗАКОН.

HERPATCH.COM не прави никакви постъпки относно която и да е друга интернет страница, която може да посетите през настоящата страница или която може да свържете с настоящата Страница. Когато посещавате страница, която не е HERPATCH.COM, моля имайте предвид, че тя е независима от HERPATCH.COM, и че HERPATCH.COM няма никакъв контрол върху съдържанието на такава интернет страница. В допълнение към това, линк към страницата на НERPATCH.COM не означава, че HERPATCH.COM одобрява или поема отговорност за съдържанието, или употребата на такава страница.

3. Обезщетение.

Вие се съгласявате да обезщетите, да защитите и да не нанасяте вреди на HERPATCH.COM, и нейните служители, директори, наети лица, агенти, лицензодатели, доставчици и всяка трета страна осигуряваща информация към Услугата от и срещу всякакви загуби, разходи, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари, в резултат от каквото и да е нарушение на настоящия Договор (включително небрежно или злонамерено поведение) от Вас или от които и да е друго лице, достъпващо Услугата.

4. Права на трети страни.

Условията, изложени в параграфи 2 (Ползване на интернет Страницата), и 3 (Обезщетение) са в полза на HERPATCH.COM и нейните служители, директори, наети лица, агенти, лицензодатели, доставчици и всяка трета страна осигуряваща информация към Услугата. Всеки един от тези индивиди или лица ще има правото предявява и да налага тези условия директно срещу Вас от свое име.

5. Период на действие; Прекратяване.

Настоящият договор може да бъде прекратен от която и да е от страните без предизвестие, по всяко време по каквато и да е причина. Условията, изложени в параграфи 1 (Авторски права, лицензи и публикуване на идеи), 2 (Ползване на интернет Страницата), 3 (Обезщетение), 4 (Права на трети страни) и 6 (Разни) ще продължат да бъдат в сила след прекратяването на настоящия Договор.

6. Разни.

Настоящият Договор ще се ръководи и тълкува по законите на Белгия, приложим към договори изготвени и изпълнени в Белгия. Вие давате съгласието си, че всяко законово действие или иск между HERPATCH.COM и Вас за каквато и да е цел, по отношение на настоящия Договор или задълженията на страните изложени в настоящето ще бъдат повдигани ексклузивно във федерален или държавен съд на компетентната юрисдикция, намираща се на територията на Белгия . Всяко действие или иск, който може да бъде отправен по отношение на Услугата трябва да бъде стартиран в рамките на една (1) година след възникване на иска или причината за действие, или забраната от иска или от действието. Невъзможността на HERPATCH.COM да настоява за или да наложи стриктно изпълнение на което и да е от условията на този Договор не може да бъде считано за отказ от права или от което и да е право. Нито поведението между страните, нито търговските им практики ще имат въздействие за изменение на което и да е от условията по настоящия Договор. HERPATCH.COM може да възложи правата си и задълженията си по този Договор към която и да е друга страна без известяване към Вас. Всяко право, което не е изрично упоменато в настоящият текст се запазва.

decoration

Корпоративна информация

info@emonamed.com


Choose your country: en | nl | fr | de | at | se | it | pt | si | hr | fi | cz | sk | hu | ro | bg | lv | lt | ee | rs | tr | es