Dissolvable fever blister patch from Herpatch (Remesense)

Liukeneva laastari huuliherpeksen hoitoon

Dissolvable patch against fever blisters
decoration

Vastuunrajoitus

Verkkosivujen käyttösopimus

HERPATCH.COM-verkkosivut ("Verkkosivut") on Sylpharin online-tietopalvelu ("HERPATCH.COM"), ja käyttäjien on noudatettava seuraavassa esitettyjä käyttöehtoja. LUE NÄMÄ TIEDOT HUOLELLISESTI ENNEN VERKKOSIVUJEN AVAAMISTA TAI KÄYTTÄMISTÄ. AVAAMALLA VERKKOSIVUT TAI KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ, SITOUDUT NOUDATTAMAAN SEURAAVASSA ESITETTYJÄ KÄYTTÖEHTOJA. JOS ET HALUA SITOUTUA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, ET VOI AVATA VERKKOSIVUJA ETKÄ KÄYTTÄÄ NIITÄ. HERPATCH.COM VOI MUUTTAA TÄTÄ SOPIMUSTA MILLOIN TAHANSA JA TÄLLAISET MUUTOKSET TULEVAT VOIMAAN HETI, KUN MUUTETTU SOPIMUS JULKAISTAAN VERKKOSIVUILLA. SITOUDUT TARKISTAMAAN SOPIMUKSEN SÄÄNNÖLLISESTI, JOTTA OLET TIETOINEN TÄLLAISISTA MUUTOKSISTA, JA VERKKOSIVUJEN AVAAMINEN TAI NIIDEN KÄYTTÖ TÄMÄN JÄLKEEN KATSOTAAN MUUTETUN SOPIMUKSEN SITOVAKSI HYVÄKSYMISEKSI.

1. TEKIJÄNOIKEUDET, LISENSSIT JA IDEOIDEN TOIMITTAMINEN.

Kansainväliset tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait koskevat näiden verkkosivujen kaikkea sisältöä. Tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien omistaja on HERPATCH.COM, sen tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet lisenssin antajina. VERKKOSIVUJEN AINEISTOA, TEKSTI, GRAFIIKKA, KOODI JA/TAI OHJELMISTO MUKAAN LUKIEN, EI SAA MILLÄÄN TAVOIN MUOKATA, KOPIOIDA, MONENTAA, JULKAISTA UUDELLEEN, LADATA, LÄHETTÄÄ, VÄLITTÄÄ TAI JAELLA. Voit tulostaa ja ladata aineisto-osioita verkkosivujen eri osista omaan ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, ettet muuta tai poista aineistosta tekijänoikeuksiin tai aineiston omistajaan liittyviä tietoja. Sitoudut luovuttamaan HERPATCH.COMille rinnakkaisen (non-exclusive), rojaltivapaan, maailmanlaajuisen, jatkuvan lisenssin ja oikeuden edelleen lisensointiin, monentamiseen, jakeluun, välittämiseen, johdannaisaineiston tuottamiseen, julkiseen esittämiseen ja julkiseen toteuttamiseen kaikkeen aineistoon ja muihin tietoihin (mukaan lukien niiden sisältämiin ideoihin uusista tai parannetuista tuotteista ja palveluista näihin rajoittumatta), joita lähetät verkkosivujen julkisiin osioihin (esim. ilmoitustauluille, keskustelupalstoille ja uutisryhmiin) tai sähköpostitse HERPATCH.COMille miten tahansa ja minkä tahansa tällä hetkellä tunnetun tai myöhemmin kehitettävän menetelmän välityksellä. Annat HERPATCH.COMille myös oikeuden käyttää nimeäsi toimittamasi aineiston ja muiden tietojen yhteydessä sekä kaikessa tähän liittyvässä mainonnassa, markkinoinnissa ja myynninedistämisessä. Sitoudut siihen, ettet voi takautuvasti nostaa kannetta HERPATCH.COMia vastaan HERPATCH.COMille osoittamiesi viestien oletetusta tai todellisesta omistusoikeuden loukkauksesta tai väärinkäytöstä.

TAVARAMERKIT

Tässä viitatut tai verkkosivuilla julkaistut julkaisut, tuotteet, sisältö tai palvelut ovat yksinomaan HERPATCH.COMin tavara- tai palvelumerkkejä. Muut verkkosivuilla mainitut tuotteet ja yhtiöiden nimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.

2. VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖ.

Ymmärrät, että HERPATCH.COMin tuottamaksi selkeästi mainittuja tietoja, tuotteita tai palveluja lukuun ottamatta HERPATCH.COM ei millään tavoin tuota, valvo eikä hyväksy Internetissä julkaistuja tietoja, tuotteita tai palveluja. HERPATCH.COM-tunnisteella merkittyjä tietoja, tuotteita tai palveluja lukuun ottamatta kaikki näillä verkkosivuilla tai Internetissä yleensä tarjotut tiedot, tuotteet ja palvelut ovat yleensä kolmannen osapuolen tarjoamia eivätkä liity millään tavoin HERPATCH.COMiin. Ymmärrät myös, että HERPATCH.COM ei voi taata eikä takaa sitä, etteivät näiden verkkosivujen kautta ladattavissa olevat tiedostot sisällä haittaohjelmia tai viruksia, matoja, Troijan hevosia tai muuta koodia, jolla on tartuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia. Olet itse vastuussa riittävistä toimenpiteistä ja tarkistuksista syötetyn tai tuotetun tiedon oikeellisuudesta sekä näiden verkkosivujen ulkopuolisten menetelmien ylläpidosta kadonneiden tietojen takaisin saamiseksi.

VASTUU JA RISKI NÄIDEN VERKKOSIVUJEN JA INTERNETIN KÄYTÖSTÄ ON YKSINOMAAN SINULLA. HERPATCH.COM TOIMITTAA NÄMÄ VERKKOSIVUT JA NIIHIN LIITTYVÄT TIEDOT KÄYTTÖÖN "SELLAISINA KUIN NE OVAT" EIKÄ MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA EIKÄ KONKLUDENTTISIA TAKUITA, VAKUUTUKSIA EIKÄ HYVÄKSYNTÄÄ (MUKAAN LUKIEN TAKUUT OMISTUKSESTA TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA, TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA KAUPATTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN NÄIHIN RAJOITTUMATTA) INTERNETIIN YLEENSÄ TAI TÄMÄN PALVELUN KAUTTA TARJOLLA OLEVAN PALVELUN, MYYNTITIETOJEN TAI TOIMITETUN PALVELUN OSALTA, EIKÄ HERPATCH.COM VASTAA TÄLLAISESTA KAUPASTA SUORAAN TAI EPÄSUORASTI AIHEUTUVISTA KUSTANNUKSISTA TAI VAHINGOISTA. INTERNETIN KAUTTA YLEENSÄ TAI TÄMÄN PALVELUN KAUTTA SAATAVANA OLEVIEN MIELIPITEIDEN, NEUVOJEN, PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN JA MUIDEN TIETOJEN OIKEELLISUUDEN, TÄYDELLISYYDEN JA KÄYTTÖKELPOISUUDEN ARVIOINTI ON YKSINOMAAN SINUN VASTUULLASI. HERPATCH.COM EI ANNA TAKUUTA SIITÄ, ETTÄ PALVELU TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI EIKÄ SIITÄ, ETTÄ PALVELUN VIAT KORJATAAN.

YMMÄRRÄT LISÄKSI, ETTÄ INTERNETIN PERUSOMINAISUUDEN VUOKSI SE SISÄLTÄÄ MUOKKAAMATONTA AINEISTOA, JOSTA OSA SAATTAA OLLA SEKSUAALISESTI PEITTELEMÄTÖNTÄ JA JONKA VOIT KOKEA LOUKKAAVAKSI. TÄLLAISEN AINEISTON AVAAMINEN TAPAHTUU OMALLA VASTUULLASI. HERPATCH.COM EI VALVO TÄLLAISTA AINEISTOA EIKÄ SILLÄ OLE SIITÄ MITÄÄN VASTUUTA.

VASTUUNRAJOITUS

HERPATCH.COM EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA (I) LIITÄNNÄIS-, SEURANNAIS- TAI EPÄSUORASTA VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN ANSIONMENETYKSEN, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEN, OHJELMAN TAI TIETOJEN KATOAMISESTA AIHEUTUVAT VAHINGOT JA VASTAAVAN NÄIHIN RAJOITTUMATTA), JOTKA AIHEUTUVAT PALVELUN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI MUUSTA PALVELUN TARJOAMASTA TAI PALVELUSTA LADATUSTA TIEDOSTA TAI KAUPASTA TAI TÄLLAISEN TIEDON TAI PALVELUN VIIVÄSTYMISESTÄ. VAIKKA HERPATCH.COM TAI SEN VALTUUTTAMA EDUSTAJA OLISI SAANUT TIEDON TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, TAI (II) TÄMÄN PALVELUN JA/TAI AINEISTON TAI PALVELUN KAUTTA LADATTUJEN TIETOJEN SISÄLTÄMIIN VIRHEISIIN, PUUTTEISIIN TAI MUUHUN EPÄTARKKUUTEEN LIITTYVISTÄ VAATIMUKSISTA. KOSKA JOTKUT OSAVALTIOT EIVÄT SALLI SEURANNAIS- TAI LIITÄNNÄISVAHINKOJEN RAJOITUKSIA TAI RAJAAMISTA VASTUUN ULKOPUOLELLE, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. NÄISSÄ OSAVALTIOISSA HERPATCH.COMIN VASTUU ON RAJATTU SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.

HERPATCH.COM ei edusta millään tavoin mitään verkkosivuja, jonka saatat avata näiden verkkosivujen kautta tai joka saattaa olla linkitetty näille verkkosivuille. Kun avaat HERPATCH.COM-verkkosivujen ulkopuoliset verkkosivut, niillä ei ole yhteyttä HERPATCH.COMiin eikä HERPATCH.COM valvo niiden verkkosivujen sisältöä. Linkki HERPATCH.COM-verkkosivuille ei myöskään tarkoita, että HERPATCH.COM vahvistaisi tai hyväksyisi vastuun tällaisten verkkosivujen sisällöstä tai käytöstä.

3. KORVAUSVASTUU.

Sitoudut korvaamaan vahingot ja vastaamaan HERPATCH.COMille, sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, edustajille, lisenssinantajille, toimittajille ja palveluun tietoa toimittaville kolmansille osapuolille kaikki menetykset, kulut, vahingot ja kustannukset myös kohtuulliset lakimiehen palkkiot, jotka aiheutuvat tämän sopimuksen rikkomisesta (huolimattomuuden ja oikeudettoman toiminnan mukaan lukien), jonka sinä tai muu palvelun avaava henkilö aiheuttaa.

4. KOLMANNEN OSAPUOLEN OIKEUDET.

Kohdassa 2 (Palvelun käyttö) ja 3 (Korvausvastuu) mainitut ehdot ovat HERPATCH.COMin ja sen toimihenkilöiden, johtajien, työntekijöiden, edustajien, lisenssinantajien, toimittajien ja palveluun tietoa toimittavien kolmansien osapuolten eduksi. Jokaisella näistä henkilöistä tai yksiköistä on oikeus valvoa näitä ehtoja ja omalta osaltaan panna nämä ehdot täytäntöön suoraan kanssasi.

5. VOIMASSAOLOAIKA, SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN.

Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen mistä tahansa syystä siitä ilmoittamatta. Kohdan 1 (Tekijänoikeudet, lisenssit ja ideoiden toimittaminen), 2 (Palvelun käyttö), 3 (Korvausvastuu), 4 (Kolmannen osapuolen oikeudet) ja 6 (Sekalaista) ehdot jatkuvat voimassa tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen.

6. SEKALAISTA.

Tätä sopimusta koskevat Belgiassa annetut sopimuksia ja niiden laatimista koskevat lait ja se on laadittu niiden mukaisesti. Sitoudut siihen, että tätä sopimusta tai sopimuksen velvoittamia osapuolia koskevat mistä tahansa syystä käynnistetyt oikeustoimet ja ‑menettelyt HERPATCH.COM ja sinun välilläsi käsitellään yksinomaan Belgiassa istuvassa toimivaltaisessa liittovaltion tai valtion oikeuslaitoksessa. Tätä palvelua koskeva oikeustoimi tai kanne on nostettava yhden (1) vuoden kuluessa vaatimuksen tai oikeustoimiperusteen syntymisestä tai tällainen vaatimus tai oikeustoimen nostaminen evätään. Jos HERPATCH.COM ei vaadi tämän sopimuksen ehtojen tarkkaa noudattamista, sitä ei tulkita oikeudesta tai ehdosta luopumiseksi. Myöskään osapuolten välinen toiminta tai kauppakäytännöt eivät muuta tämän sopimuksen ehtoja. HERPATCH.COM voi siirtää tähän sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvoitteensa milloin tahansa muulle osapuolelle ilmoittamatta tästä sinulle.

Kaikki sellaiset oikeudet varataan, joita ei ole edellä nimenomaisesti mainittu.

decoration

Yhteystiedot

Sylphar nv

Xavier De Cocklaan 42
B-9831 Deurle - Belgia

T: +32 9 321 70 80
F: +32 9 321 70 90

Sijaintimme

Käytä vasemman yläkulman upotettuja ohjainpainikkeita kartan tarkasteluun.


Suurenna karttaa napsauttamalla tästä.

Valitse maa: en | nl | fr | de | at | se | it | pt | si | hr | fi | cz | sk | hu | ro | bg | lv | lt | ee | rs | tr | es