Dissolvable fever blister patch from Herpatch (Remesense)

Topljivi obliži za herpes na ustnicah

Dissolvable patch against fever blisters
decoration

Izjava o omejitvi odgovornosti

Vsi podatki na tej spletni strani so le informativnega značaja, zato ne morejo nadomestiti informacij na embalaži. Informacije na spletni strani ne nadomestijo in ne zamenjajo navodil zdravnika ali specialista.

Informacije na teh spletnih straneh niso namenjene ugotavljanju zdravstvenih težav ali predpisovanju zdravil ali medicinskih pripomočkov. Preden uporabite izdelek Herpatch, pozorno preberite navodilo za uporabo na embalaži. Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če ste v dvomih glede uporabe izdelka Herpatch.
Vsebina teh strani je last podjetja InnoPharma, d. o. o., in se lahko uporablja le v nekomercialni namen. Pri tem mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

InnoPharma, d. o. o., ne odgovarja za začasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti InnoPharma, d. o. o., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

1. Avtorske pravice, licence in predložitev zamisli

Celotna vsebina te spletne strani je zaščitena z mednarodno zakonodajo s področja avtorskih pravic in s pravom znamk. Avtorske pravice in blagovne znamke so v lasti spletnega mesta HERPATCH.COM, njegovih odvisnih družb ali pripadajo tretjim strankam kot ustreznim nosilcem teh pravic. PREPOVEDANO JE KAKRŠNO KOLI SPREMINJANJE, KOPIRANJE, REPRODUCIRANJE, PONOVNO OBJAVLJANJE, NALAGANJE, OBJAVLJANJE, PRENAŠANJE ALI DISTRIBUIRANJE MATERIALA NA TEJ SPLETNI STRANI, VKLJUČNO Z BESEDILOM, SLIKAMI, KODO IN/ALI PROGRAMSKO OPREMO. Dele materiala te spletne strani lahko natisnete ali si prenesete samo za lastno nekomercialno uporabo pod pogojem, da se strinjate, da iz materiala ne boste izbrisali in ne boste spreminjali obvestil, ki se nanašajo na avtorske pravice, in obvestil o lastnini. Strinjate se, da spletnemu mestu HERPATCH.COM podeljujete brezplačno, trajno in povsod veljavno neizključno pravico ter pravico do podelitve podlicence za reprodukcijo, distribucijo, prenašanje, oblikovanje izpeljanih del, javno objavljanje in izvajanje katerega koli materiala in drugih podatkov (vključujoč, brez izjem, tam navedenih zamisli za nove ali izboljšane izdelke in storitve), ki jih navedete na katerem koli javno dostopnem delu spletne strani (kot so oglasne deske, forumi in novičarske skupine) ali pošljete po elektronski pošti spletnemu mestu HERPATCH.COM na kakršen koli način in prek katerega koli trenutno znanega ali naknadno razvitega medija. Spletnemu mestu HERPATCH.COM prav tako podeljujete pravico do uporabe svojega imena v povezavi s predloženim materialom in drugimi podatki, pa tudi v povezavi z vsakim s tem povezanim oglaševanjem, trženjem in promocijskim materialom. Strinjate se, da nimate pravice proti spletnemu mestu HERPATCH.COM uveljavljati kakršnih koli regresnih pravic zaradi kakršne koli domnevne ali dejanske kršitve ali prilastitve kakršne koli lastninske pravice v vaši komunikaciji s spletnim mestom HERPATCH.COM.

BLAGOVNE ZNAMKE

Vse tukaj ali na spletni strani omenjene objave, izdelki, vsebina ali storitve so izključno blagovne ali storitvene znamke spletnega mesta HERPATCH.COM. Drugi izdelki in imena podjetij, omenjena na tej spletni strani, so lahko blagovne znamke ustreznih lastnikov.

2. Uporaba spletne strani

Strinjate se, da z izjemo podatkov, izdelkov ali storitev, ki so jasno označeni kot takšni, ki jih podaja spletno mesto HERPATCH.COM, HERPATCH.COM na noben način ne upravlja, nadzoruje ali zagovarja kakršnih koli podatkov, izdelkov ali storitev na internetu. Z izjemo podatkov, izdelkov in storitev, ki so jasno označeni kot takšni, ki jih podaja spletno mesto HERPATCH.COM, so vsi podatki, izdelki in storitve, ponujeni prek te spletne strani ali prek interneta na sploh, podatki, izdelki in storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, ki niso povezane s spletnim mestom HERPATCH.COM. Strinjate se, da spletno mesto HERPATCH.COM ne more zagotavljati in ne zagotavlja, da dokumenti, ki so na voljo za snemanje prek spletne strani, niso okuženi z virusi, trojanskimi konji ali drugimi kodami, ki imajo škodljive ali uničujoče lastnosti. Sami ste odgovorni za izvajanje vseh varnostnih postopkov in preverb, s katerimi izpolnite svoje potrebe po natančnosti naloženih in prenesenih podatkov, ter za vzdrževanje načina, ki ni povezan s to spletno stranjo, kako obnoviti morebitne izgubljene podatke.

PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE ZA UPORABO TE SPLETNE STRANI IN INTERNETA. SPLETNO MESTO HERPATCH.COM TO SPLETNO STRAN IN POVEZANE PODATKE PODAJA »KOT SO« IN ZAVRAČA VSAKRŠNA IZRECNA ALI IMPLICITNA JAMSTVA, ZAGOTOVILA ALI POTRJEVANJE (VKLJUČNO, BREZ IZJEME, JAMSTVA ZA PRAVNE NAPAKE ALI NEKRŠITVE ALI IMPLICITNA JAMSTVA ZA PRODAJNO USTREZNOST ALI PRIMERNOST ZA NEKI NAMEN) GLEDE STORITVE, INFORMACIJ O PONUJENEM BLAGU IN STORITVAH PREK STORITVE ALI NA INTERNETU NA SPLOH. SPLETNO MESTO HERPATCH.COM NI ODGOVORNO ZA KAKRŠNE KOLI STROŠKE ALI ŠKODO, KI BI SE POJAVILA KOT POSREDNA ALI NEPOSREDNA POSLEDICA TAKŠNIH PRENOSOV. IZKLJUČNO VAŠA ODGOVORNOST JE, DA OCENITE TOČNOST, POPOLNOST IN UPORABNOST VSEH MNENJ, NASVETOV, STORITEV, BLAGA IN DRUGIH PODATKOV, KI JIH PONUJA STORITEV ALI INTERNET NA SPLOŠNO. SPLETNO MESTO HERPATCH.COM NE ZAGOTAVLJA, DA BODO STORITVE NENEHNO DOSTOPNE ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO POMANJKLJIVOSTI STORITVE POPRAVLJENE.

SPREJEMATE, DA SAMA NARAVA INTERNETA POMENI, DA TA VSEBUJE NEPREGLEDAN MATERIAL, KI JE LAHKO NEDVOUMNO SPOLNE NARAVE IN SE VAM ZDI ŽALJIV. DO TAKŠNEGA MATERIALA DOSTOPATE NA LASTNO ODGOVORNOST. SPLETNO MESTO HERPATCH.COM NIMA NADZORA NAD TAKŠNIM MATERIALOM IN ZANJ NE SPREJEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

SPLETNO MESTO REMESCAR.COM NE ODGOVARJA ZA (I) KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO (VKLJUČNO S, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PREKINITVE POSLOVANJA, IZGUBE PROGRAMOV ALI PODATKOV IN PODOBNO), KI BI BILA POSLEDICA UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE ALI KAKRŠNIH KOLI PODATKOV ALI PRENOSOV, KI JIH PONUJA STORITEV, ALI KAKRŠNE KOLI ZAMUDE TAKŠNIH INFORMACIJ ALI STORITEV, TUDI ČE SO SPLETNO MESTO HERPATCH.COM ALI NJEGOVI POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, ALI (II) ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, KI SO VLOŽENI ZARADI NAPAK, OPUSTITEV ALI DRUGIH NEPRAVILNOSTI STORITVE IN/ALI MATERIALA ALI PODATKOV, PRENESENIH PREK STORITVE. KER ZAKONODAJA V NEKATERIH DRŽAVAH NE DOVOLJUJE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, PREDHODNO NAVEDENA OMEJITEV ZA VAS MORDA NE VELJA. V TAKŠNIH DRŽAVAH JE ODGOVORNOST SPLETNEGA MESTA HERPATCH.COM OMEJENA DO NAJVIŠJE DOVOLJENE MEJE VELJAVNE ZAKONODAJE.

Spletno mesto HERPATCH.COM nikakor ni povezano s katero koli drugo spletno stranjo, do katere lahko dostopate prek te strani ali prek katere se lahko povežete s to stranjo. Kadar dostopate do spletnih strani, ki niso del spletnega mesta HERPATCH.COM, se morate zavedati, da so te strani neodvisne od spletnega mesta HERPATCH.COM in da spletno mesto HERPATCH.COM nima nikakršnega nadzora nad vsebino takšne spletne strani. Prav tako povezava na spletno stran spletnega mesta HERPATCH.COM ne pomeni, da spletno mesto HERPATCH.COM potrjuje ali sprejema kakršno koli odgovornost za vsebino ali uporabo takšne spletne strani.

3. Povračilo škode

Strinjate se, da spletno mesto HERPATCH.COM, njegove vodilne delavce, direktorje, zaposlene, predstavnike, dajalce licenc, dobavitelje in vse tretje stranke, ki storitvi zagotavljajo podatke, odvezujete odgovornosti in da jih boste odškodovali in varovali pred vsako izgubo, škodo in stroški, vključno s honorarji odvetnikov, ki bi bili posledica kršitve tega sporazuma (vključno z malomarnim ali nepravilnim vedenjem), pa če to storite vi ali druga oseba, ki dostopa do storitve.

4. Pravice tretjih oseb

Določila 2. (Uporaba storitve) in 3. (Povrnitev škode) člena so v korist spletnega mesta HERPATCH.COM in njegovih vodilnih delavcev, direktorjev, zaposlenih, predstavnikov, dajalcev licenc, dobaviteljev in vseh tretjih strank, ki storitvi zagotavljajo podatke. Vsak od teh ima pravico proti vam v svojem imenu braniti in uveljavljati ta določila.

5. Trajanje; prenehanje

Ta sporazum lahko katera koli od pogodbenih strank kadar koli in iz kakršnega koli razloga prekine brez odpovednega roka. Določila 1. (Avtorske pravice, licence in predložitev zamisli), 2. (Uporaba storitve), 3. (Povračilo škode), 4. (Pravice tretjih oseb) in 6. (Razno) člena veljajo tudi po prekinitvi tega sporazuma.

6. Razno

Ta sporazum ureja belgijska zakonodaja. Sestavljen je v skladu z belgijskimi zakoni, ki se nanašajo na sporazume, ki so sestavljeni in se bodo izvajali v Belgiji. Sprejemate, da se bo vsak pravni postopek med spletnim mestom HERPATCH.COM in vami, ki se nanaša na ta sporazum ali na obveze pogodbenih strank, reševal izključno na pristojnem zveznem ali državnem sodišču v Belgiji. Vsi tožbeni ali drugi zahtevki, ki se nanašajo na storitev, se morajo vložiti v roku enega (1) leta po tem, ko se pojavi razlog za tak tožbeni ali drugi zahtevek. V nasprotnem primeru takega tožbenega ali drugega zahtevka ni možno vložiti. Če spletno mesto HERPATCH.COM ne vztraja ali ne uveljavlja strogega izvajanja katerega koli od določil tega sporazuma, to ne pomeni, da se odpoveduje kateremu koli določilu ali pravici. Na določila tega sporazuma ne vplivajo niti vedenje in postopki pogodbenih strank niti trgovinski običaji. Spletno mesto HERPATCH.COM lahko svoje pravice in dolžnosti po tem sporazumu kadar koli prenese na drugo stranko, ne da bi vas o tem moralo obvestiti. Vse pravice, ki tukaj niso izrecno podeljene, so pridržane.

decoration

Podatki o distributerju

Adriatic BST d.o.o.

Verovškova ulica 55
1000 Ljubljana

info@adriaticbst.com

T: +386 5 907 71 00
F: +386 5 907 71 06

Lokacija

V zgornjem levem kotu so funkcije za ogled zemljevida.


Kliknite za povečavo zemljevida.

Izberite jezik: en | nl | fr | de | at | se | it | pt | si | hr | fi | cz | sk | hu | ro | bg | lv | lt | ee | rs | tr | es