Dissolvable fever blister patch from Herpatch (Remesense)

Självupplösande plåster för herpesmunsår

Dissolvable patch against fever blisters
decoration

Ett munsårsutbrotts faser

Stages of a fever blister outbreak
 1. Dag 1: Pirrningar (Prodomal)
  Personen upplever sveda på eller runt läpparna, näsan eller hakan.
 2. Dag 1 - Dag 2: Blåsbildning (Rodnad + knottror)
  Området blir rött och gör ont. Ansamling av små blåsor, som kan växa ihop till en stor blåsa.
 3. Dag 2 - Dag 3: Blåsorna spricker (Vesikulärt munsår)
  Detta är den mest smittsamma och smärtsamma fasen. Blåsorna spricker.
 4. Dag 3 - Dag 8: Skorpbildning
  Skorpan bildas på det lilla såret. Om skorpan faller av för snabbt kan detta leda till blödning och sveda.
 5. Dag 8 – Dag 10: Läkning
  Såret har läkt och herpesblåsorna är borta.
decoration

Hur behandlas herpesmunsår?

Herpatch hjälper till att behandla herpesmunsår under hela utbrottscykeln. Det kan till och med hjälpa till att förebygga att herpesblåsor bryter ut om Herpatch appliceras redan när den första pirrningen känns på läpparna!

Läs mer »

Förebyggande insatser

Hur kan jag förebygga ett munsårsutbrott?

Läs mer »


Välj ditt land: en | nl | fr | de | at | se | it | pt | si | hr | fi | cz | sk | hu | ro | bg | lv | lt | ee | rs | tr | es